Jenaspel

Speel je mee?

Kijk!

Word je door de directeur gevraagd om foto’s aan te leveren uit de praktijk voor InHolland.
Over techniek en verwondering. Hij weet dat hij mij hier altijd voor kan porren. Na ruim een uur foto’s kijken, heb ik er uiteindelijk 8 uitgekozen. En ik concludeer het volgende:’ ik mag trots zijn op de stamgroep’. Je ziet in de fotomap van de groep, vanaf augustus 2014, dat er een natuurlijke onderzoekshouding aan het ontstaan is. Bij alle kinderen. Hij stuurde mij het volgende Twitterbericht door.

Kijk!
Voorbeelden van verwondering.
Gespot bij de lerarenopleiding
Alkmaar, Noord-Holland

lerarenopleiding in groter bestand

Reacties zijn gesloten.