Jenaspel

Speel je mee?

jenaspel

Een nieuw domein vol ervaringen over spel van en met kinderen in de onderbouw.

Ik ben groepsleider (v) in groep 1-2, sinds 1997 en werk drie dagen in de week, op een jenaplanschool. 

In mijn onderwijs aan jonge kinderen staat het praktische gedeelte voorop, omdat ze leren van ervaringen en veel ruimte krijgen om te experimenteren. De competenties gericht op taal en rekenen worden geïntegreerd binnen de muzische vorming, grove en fijne motoriek en wereldoriëntatie. Op deze manier is er aandacht voor de wereld van mensen ,dieren en dingen leren begrijpen en ontdekken de kinderen hun eigen talenten.

Ik merk dat veel groepsleiders worstelen met het ontwerpen van een gevarieerd aanbod en graag leunen op de leermiddelenindustrie. Ik neem groepsleiders en ouders via de website mee in mijn stamgroep en laat zien hoe je in ons geval, met huis-, tuin- en keukenspul, een rijke uitdagende leeromgeving kunt creëren .

Weinig budget?
De beste materialen zijn vaak  gratis te verkrijgen als je er oog en oor voor hebt. Trek de deur open van je schuur of een kast op zolder, waar je misschien al jaren van alles in bewaart en eigenlijk niet meer weet wat je er mee wilt. Doe dit in een krat en zet het in je stamgroep of thuis op de keukentafel. En ontdek zelf wat voor prachtige speel- leerervaringen dit opleveren kan.

Met jenaspel, speel je mee , wil ik je laten zien dat er veel manieren zijn om aan de tussendoelen te werken. En dat je zoveel meer mogelijkheden hebt als je de verborgen schatten ontdekt, die er te  vinden zijn in een keukenkast, de garage,bij opa, oma of in een kringloopwinkel of rommelmarkt.
Belangrijk is dat je hier de ouders en kinderen in meeneemt.
Zo richt je samen de schoolwoonkamer in en wordt het een ruimte van iedereen, waar het ontdekken voorop staat.
Zonder hen was mijn site er niet gekomen.
Ik bedank iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

Ik  vier dagelijks dat ik jenaplanner ben.
Dat hoor ik in mijn hoofd, dat voel ik met mijn hart en doe ik met mijn handen.
Mijn hart ligt bij het spel. Spel is van levensbelang. Het klopt.
Mijn hoofd is bij de kinderen.

Het is altijd op zoek naar verbondenheid met elk kind dat uniek is.
Mijn handen zijn de gereedschappen.

Jomp Beudeker.