Jenaspel

Speel je mee?

kiemkracht in de proefjestuin

Een schoolproject over planten.

We zijn al meer dan veertig jaar, in het bezit van een zeer rijke buitenruimte, ( elke groep heeft een schooltuin) en krijgt op deze manier weer een prachtige nieuwe impuls. Na 6 jaar in een schoolwoonkamer zonder tuin i.v.m. een toestroom van nieuwe kinderen, is het voor mij, nu ook weer tijd voor nieuwe ervaringen met de natuur. Ik heb er zin in. We zijn voorzien van een schooltuin, die wij in een natuurspeelplaats aan het veranderen zijn. Waar naast ervaringen rondom de natuur ook volop buiten in gespeeld kan gaan worden. Bij dit project gaan we samen met de kinderen er een moestuin inrichten. Met daarbij ook veel aandacht voor proefjes. Het wordt onze proefjestuin.