reken-natuuratelier

In het Reken-Natuur -Atelier komen kinderen op allerlei manieren in aanraking met de beginnende gecijferdheid en de natuur om zich heen. Er wordt ook gebruik gemaakt van de natuurspeelplaats van drie stamgroepen.