letter-beeldatelier

In het Letter-Beeld-Atelier zie je kinderen experimenteren met de muzische vorming.
Muzische vorming gaat over vormgeven aan een ervaring. Het muzische leerproces wordt bepaald door de wisselwerking van de ervaring of de impressie en de manier waarop daaraan vormelijk tegemoetgekomen wordt. Kinderen gaan aan de slag met hun ervaringen en zetten ze om in woorden, klanken, bewegingen, beelden. Het uiteindelijke doel is, om langs deze vormgeving om, te communiceren met anderen en aldus ervaringen te delen.